Freeship cho đơn hàng trên 500.000 VNĐ

FINAL SALE 2022 - GIẢM GIÁ HƠN 60%

Điều khoản dịch vụ

1. Giới thiệu 

1.1. Chào mừng bạn đến với www.criteria.com.vn. Chúng tôi cung cấp thông tin cho khách hàng trên website theo các điều khoản và điều kiện tại văn bản này. Bằng cách truy cập, sử dụng website, sản phẩm và hoặc dịch vụ được cung cấp theo website được điều chỉnh bởi các điều kiện, điều khoản và thông báo dưới đây. Bằng việc sử dụng website, khách hàng đồng ý tất cả Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Vệ thông tin cá nhân của khách hàng, có thể được điều chỉnh, cập nhật bởi chúng tôi tùy từng thời điểm mà không có thông báo trước. Khách hàng được khuyến nghị nên thường xuyên kiểm tra trang này để biết được những thay đổi đối với Điều Khoản Sử Dụng. Vui lòng hiểu rằng nếu bạn từ chối chấp thuận Điều Khoản Sử Dụng, bạn sẽ không thể sử dụng hoặc mua bất cứ sản phẩm nào tại website. 1.2. Các Điều Khoản Sử Dụng này là cam kết giữa khách hàng và Criteria.Theo đó Criteria sẵn sàng cấp cho khách hàng quyền truy cập vào website này. 1.3. Criteria có quyền thay đổi các Điều Khoản Sử Dụng này tùy từng thời điểm .Các quyền của khách hàng theo Điều Khoản Sử Dụng này sẽ là quyền theo nội dung được ghi nhận tại phiên bản mới nhất của Điều Khoản Sử Dụng được đăng trên website tại thời điểm khách hàng sử dụng. Bằng cách truy cập hoặc thực hiện bất cứ tác vụ nào trên website sau khi chúng tôi đã công bố, bạn đồng ý với các nội dung của Điều Khoản Sử Dụng như đã sửa đổi tương ứng.

2. Quyền truy cập và sử dụng website 

2.1. Criteria cung cấp cho khách hàng quyền giới hạn để sử dụng và truy cập website của này vì mục đích cá nhân, khách hàng không được tải sửa cũng như chỉnh sửa bất kì phần nào của website trừ khi có sự cho phép từ phía của Criteria được thể hiện qua văn bản. 

2.2. Quyền sử dụng này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng với mục đích thương mại website hoặc nội dung website.

2.3. Khách hàng không được mô phỏng, sao chụp, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác website hoặc bất kỳ phần nào của website vì bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Criteria. 

2.4. Criteria yêu cầu khách hàng không làm giả hoặc sử dụng các kỹ thuật làm giả để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của Criteria mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ Criteria. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào đều chấm dứt quyền sử dụng do Criteria cấp.

3. Kết nối và Nội Dung của Bên Thứ Ba 

3.1. Khách hàng không được phép kết nối, làm giả hoặc làm nhái bất cứ phần nào của website mà không được sự chấp thuận của Criteria. 

3.2. Website có thể bao gồm các đường dẫn đến hoặc thể hiện nội dung của bên thứ ba, bao gồm đường dẫn tới các website được vận hành bởi các tổ chức, cá nhân khác. Nội Dung Của Bên Thứ Ba và Website Của Bên Thứ Ba không thuộc sự kiểm soát của Criteria. Criteria không xác nhận, phê duyệt, đưa ra bất cứ cam kết, hoặc khẳng định nào liên quan đến Nội Dung Của Bên Thứ Ba, Website Của Bên Thứ Ba, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có liên quan đến Website Của Bên Thứ Ba, có liên quan đến chủ sở hữu, người vận hành Website Của Bên Thứ Ba, hoặc hành vi của họ. Nếu khách hàng sử dụng, dựa vào Nội Dung Của Bên Thứ Ba hoặc Website Của Bên Thứ Ba, khách hàng thực hiện việc này với rủi ro của khách hàng.

4. Mô tả sản phẩm 

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Criteria không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm và giá cả hoặc nội dung khác trên website này là hoàn toàn chính xác, đầy đủ, được cập nhật hoặc không có lỗi. Cân nặng, phép đo và các mô tả khác được cung cấp trên website là những con số gần đúng và chỉ được cung cấp vì mục đích thuận tiện. Criteria sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để hiển thị chính xác các đặc tính của sản phẩm, bao gồm các màu có sẵn. Tuy nhiên, màu sắc mà khách hàng thấy trên website có thể khác với màu sắc thực tế, tùy thuộc vào thiết bị di động, hệ thống máy tính, màn hình và/hoặc các tính năng hiển thị khác của khách hàng.

5. Điều Khoản Bán Hàng

 Bằng việc tạo đơn đặt hàng, khách hàng đang đề nghị mua sản phẩm trên website và theo điều kiện điều khoản của website. Tất cả các đơn đặt hàng đều phụ thuộc vào tính sẵn sàng và xác nhận về giá của đơn hàng. Thời gian gửi hàng có thể thay đổi tùy thuộc vào sự sẵn sàng của sản phẩm. Bất cứ xác nhận, cam kết nào về thời gian vận chuyển hàng hóa đều phụ thuộc vào việc chậm trễ phát sinh từ dịch vụ chuyển phát hoặc do sự kiện bất khả kháng và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về những chậm trễ này.

6. Giá và tính sẵn sàng

6.1. Mặc dù chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các chi tiết, phần mô tả, và giá cả thể hiện trên website điều chính khác, lỗi (bao gồm cả lỗi hệ thống) vẫn có thể xảy ra. 

6.2. Khi áp dụng, giá được ghi nhận trên website đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). 

6.3. Việc sử dụng có thể bao gồm các lỗi do nhập thông tin, lỗi hoặc sự không chính xác khác và có thể không hoàn thiện, không được cập nhật. Vì vậy, chúng tôi có quyền sửa đổi bất cứ lỗi, sự không chính xác, hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi có quyền từ chối thực hiện bất cứ yêu cầu nào từ khách hàng dựa vào thông tin về việc sử dụng mà có thể chứa những lỗi, sự không chính xác, bao gồm, nhưng không giới hạn lỗi, sự không chính xác, hoặc thông tin hết hạn liên quan đến giá, việc vận chuyển, điều khoản thanh toán, hoặc chính sách hoàn trả.

7. Thanh toán 

7.1. Tất cả các mức giá trên website đều là giá theo Việt Nam Đồng. Khách hàng có thể thanh toán cho đơn hàng của mình (i) khi nhận hàng hóa (bằng hình thức trả tiền mặt khi nhận hàng (COD)); hoặc (ii) thông qua hình thức thanh toán trực tuyến (bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng mà Criteria đã cung cấp trên website. 

7.2. Hầu hết các thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ uy tín như Visa, Mastercard, JCB và Discover đều được chấp nhận cho việc thanh toán. Khi khách hàng thanh toán trực tuyến, khách hàng sẽ được điều hướng đến một website khác do nhà cung cấp dịch vụ cổng thanh toán độc lập sở hữu và điều hành, website này sẽ thu thập và xử lý thông tin tài chính của khách hàng trên cơ sở các điều khoản và chính sách riêng của website đó.

8. Mã Giảm Giá 

8.1. Tại bất kỳ thời điểm nào, các phiếu khuyến mại hoặc giảm giá có thể được cung cấp để sử dụng trên website. Bằng cách sử dụng phiếu khuyến mại hoặc phiếu giảm giá, khách hàng hiểu và đồng ý việc áp dụng các điều khoản và điều kiện của các chương trình đó. 

8.2. Mã khuyến mại phải được nhập trong quá trình thanh toán thì mới có hiệu lực. Mức chiết khấu và ngưỡng chiết khấu đã bao gồm thuế, nhưng không bao gồm phí vận chuyển và phí gói quà (nếu có). Việc áp dụng chương trình giảm giá không được thực hiện đồng thời với bất kỳ ưu đãi nào khác.

9. Bảo vệ thông tin cá nhân 

9.1. Vui lòng xem lại Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi, lưu ý rằng chính sách cũng chi phối truy cập của khách hàng vào website, để hiểu về các quy định của chúng tôi. 

9.2. Thông Tin Trao Đổi Khách Hàng được xem là không bảo mật và không độc quyền.

10. Bảo mật 

Vui lòng xem lại biện pháp bảo mật được nêu trong Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi.

11. Sự kiện bất khả kháng 

Criteria sẽ không có trách nhiệm đối với khách hàng về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ nào của Criteria do sự kiện bất khả kháng hoặc những lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Criteria, bao gồm nhưng không giới hạn, thảm họa tự nhiên, chiến tranh hoặc khủng bố, dịch bệnh, đại dịch, thiên tai, các khoản phí theo luật pháp, quy định hoặc chính sách của chính phủ và tình trạng thiếu hụt nguồn cung hàng hóa và dịch vụ.

12. Giao hàng 

Đối với các đơn hàng trong khu vực TP. Hồ Chí Minh Trong vòng 1-2 ngày sau khi xác nhận thanh toán thành công. Đối với các đơn hàng ngoài khu vực TP. Hồ Chí Minh Trong vòng 3-5 ngày sau khi xác nhận thanh toán thành công. Vui lòng đọc thêm thông tin ở mục Chính sách giao hàng.

13. Chính sách đổi trả 

Vui lòng đọc thêm mục Chính sách đổi trả được chúng tôi cập nhật tại website tùy từng thời điểm.

14. Nghĩa vụ của Criteria 

Bên cạnh các nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều Khoản Sử Dụng này, Criteria có nghĩa vụ giao hàng, chuyển hàng hóa cho khách hàng và nhận thanh toán.

15. Nghĩa vụ của khách hàng 

15.1. Bên cạnh các nghĩa vụ được quy định cụ thể tại Điều Khoản Sử Dụng Này, khách hàng không được: (i) Sử dụng website cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào; (ii) Sử dụng website để làm hại, lạm dụng, quấy rối, đeo bám, đe dọa hoặc xúc phạm người khác; (iii) Thực hiện bất cứ hành động nào mà có thể gây nên sự bất tiện, bất lợi, gây tổn hại đến người dùng, bên thứ ba hoặc Criteria; (iv) Bán lại, phân phối lại, hoặc thực hiện các hành vi khác nhằm mua sản phẩm từ website để đạt được lợi nhuận; (v) Thực hiện việc đăng ký hoặc nắm giữ nhiều tài khoản được đăng ký trên website một cách gian lận; (vi) Can thiệp, làm gián đoạn hoặc gây cản trở cho hoạt động của website, hoặc của Criteria; (vii) Tải lên, đăng, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào mà: a. Không phải là tác phẩm gốc của khách hàng, hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền của người khác; b. Có thể xem xét một cách hợp lý là nói xấu, đồi trụy, xúc phạm, đe dọa, lạm dụng, khiêu dâm, thô tục, tục tĩu, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp, bao gồm tài liệu phỉ báng chủng tộc hoặc tôn giáo, kích động bạo lực hoặc thù hận hoặc có khả năng gây phương hại, xúc phạm hoặc làm nhục người khác dựa trên chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, giới tính, tuổi tác, khuynh hướng tình dục hoặc bất kỳ khiếm khuyết nào về thể chất hoặc tinh thần; c. Bao gồm hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của người khác trừ khi khách hàng được sự đồng ý của họ; d. Khách hàng biết hoặc nghi ngờ, hoặc một cách hợp lý khách hàng nên biết hoặc nghi ngờ là sai sự thật, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo; e. Chứa một lượng lớn nội dung không được nhắm mục tiêu, không mong muốn hoặc lặp lại; hoặc f. Chứa lời khuyên về tài chính, pháp lý, y tế hoặc chuyên môn khác. Nếu khách hàng tin rằng người dùng đã vi phạm bất kỳ điều kiện nào ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

15.2. Criteria có quyền chặn, đình chỉ, tạm ngừng, bất kỳ người dùng, tài khoản đăng ký nào trên website và sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ tài liệu nào do bất kỳ người dùng nào tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp trên website mà không cần thông báo; đơn phương xác định và giới hạn, từ chối và / hoặc không đồng ý việc trả hàng từ khách hàng bất kỳ lúc nào do lịch sử trả hàng bất thường hoặc quá nhiều. Bằng cách tải lên, truyền, đăng hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào qua website, khách hàng cấp cho Criteria một sự đồng ý vĩnh viễn, không độc quyền trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, để sử dụng, tái sản xuất, chỉnh sửa và khai thác tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào và cho bất kỳ mục đích nào. Việc đăng ký thành viên sẽ có thể không được chấp thuận nếu người đăng ký đã bị hủy tài khoản, tư cách thành viên trước đó. 

15.3. Criteria không chịu trách nhiệm và không chấp thuận bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu nào được tải lên, đăng tải, truyền tải hoặc cung cấp trên website bởi bất kỳ người nào khác ngoài Criteria. Criteria không xác nhận bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố nào được đưa ra bởi bất kỳ người nào khác ngoài Criteria. 

16. Điều khoản chung 

16.1. Bằng việc tiếp tục sử dụng website, khách hàng xác nhận đã đọc và hiểu các Điều Khoản Sử Dụng này, khách hàng đồng ý thực hiện và chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng. Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được thay đổi hoặc sửa đổi dưới bất cứ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Criteria. 

16.2. Các Điều Khoản Sử Dụng này bổ sung cho các nghĩa vụ và quyền lợi của khách hàng theo Chính sách Bảo mật tại website. Để tránh hiểu lầm, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Điều Khoản Sử Dụng này và Chính sách bảo mật hoặc các điều khoản và điều kiện khác được đăng trên website, Điều Khoản Sử Dụng sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu khách hàng không chắc chắn về các quyền của khách hàng theo Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới. 

16.3. Việc Criteria không có động thái đối với hành vi vi phạm của khách hàng hoặc người khác không làm phương hại đến quyền của Criteria trong việc đưa ra các động thái đối với các vi phạm khác hoặc tương tự. 

16.4. Nếu khách hàng đang hành động với tư cách là người đại diện cho một tổ chức, cá nhân (bao gồm cả thay mặt cho người sử dụng lao động của khách hàng), khách hàng và tổ chức, cá nhân đó, cho dù là liên đới hay độc lập, có tất cả các nghĩa vụ của khách hàng như được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này. 

16.5. Nếu bất kỳ phần nào của Điều Khoản Sử Dụng này bị tòa án tuyên là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, phần đó sẽ được loại bỏ và phần còn lại của thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành một cách toàn vẹn trong phạm vi được pháp luật cho phép. 

16.6. Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng cho Website này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm hỗ trợ Khách hàng hoặc qua email: hi@criteria.com.vn

Menu

0 sản phẩm
0 VNĐ
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng

Giỏ hàng